Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/scimct/public_html/admin/includes/config.php on line 15
SCIM S.A. Constanta - Societatea de Constructii Instalatii si Montaj

SCIM S.A. Constanta - Societatea de Constructii Instalatii si Montaj

Actionari

Hotararea AGEA 10-11.04.2014

Buletin de vot si Procura speciala AGEA 10-11.04.2014

Material pentru AGEA 10-11.04.2014

Raport curent

Publicare MO completare convocator

Formulare de vot AGEA 03.03.2014

Convocator AGEA 03.03.2014

Nota de fundamentare AGEA 30.10.2013

Numar de actiuni si drepturi de vot

Documente AGEA
din data de 30.10.2013

Convocator AGEA 30.10.2013 publicat in MO

Procura speciala persoane fizice

Procura speciala persoane juridice

Formular de vot prin corespondenta persoane fizice

Formular de vot prin corespondenta persoane juridiceRaport rezultat voturi AGOA 27.05.2013

CONVOCATOR AGOA 27-28.05.2013

PROCURA SPECIALA AGOA 27-28.05.2013

CONVOCARE AGOA 27-28.05.2013 MONITORUL OFICIAL

CONVOCARE AGOA 27-28.05.2013 ANUNT BURSA

RAPORT GESTIUNE C.A. 2012

BILANT 2012

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2012

HOTARARE AGOA NR 1 DIN DATA 16.08.2012

HOTARARE AGEA NR 1 DIN 06.08.2012

Documente pentru sedinta A.G.E.A. din data de 06.08.2012/07.08.2012

NOTA DE FUNDAMENTARE

Nr total de actiuni si drepturi de vot la data convocarii AGEA din data de 06.08.2012, 07.08.2012

Proiect de hotarare

Formular de vot prin corespondenta - persoane juridice AGEA

Formular de vot prin corespondenta - persoane fizice AGEA

MODEL PROCURA SPECIALA persoane juridice AGEA

MODEL PROCURA SPECIALA persoane fizice AGEA

 
 
 
 
HOTARARE AGOA NR 2 DIN DATA DE 15.05.2012 PUBLICATA IN MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

CONVOCARE AGEA DIN DATA DE 06.08.2012 PUBLICATA IN MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

Convocator AGEA 06-07.08.2012

Documente pentru sedinta A.G.O.A. din data de 16.07.2012/16.08.2012

Buletin de vot
Model procura speciala persoane juridice AGOA
Model procura speciala persoane fizice AGOA
Formular de vot prin corespondenta -persoane juridice AGOA
Formular de vot prin corespondenta -persoane fizice AGOA
Proiect de hotarare AGOA 16.07.2012/16.08.2012
Nr. total de actiuni si drepturi de vot la data convocarii AGOA din 16.07.2012, 16.08.2012

Rectificare la CONVOCATORUL AGOA din 16.07.2012, 16.08.2012

CONVOCATOR AGOA 16.07.2012 PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL

COMUNICAT

RAPORT ANUAL 2011

SITUATII FINANCIARE LA 31.12.2011

CONVOCATOR AGOA 16.07.2012, 16.08.2012


Documente pentru sedinta A.G.O.A. din data de 15/16.05.2012

Pentru a descarca documetele pe care doriti sa le vizualizati/descarcati apasati pe numele acestora.

PUBLICARE IN MONITORUL OFICIAL A COMPLETARII LA CONVOCATOR AGOA DIN 15 16.05.2012

LISTA ACTIONARI SCIM SA LA DATA DE REFERINTA 03.05.2012

CONVOCATOR PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

CONVOCATOR AGOA SCIM din 15 16.05.2012

Completare la Convocator AGOA din 15 16.05.2012

Proiect de hotarare    Formular de vot corespondenta PF   Formular de vot corespondenta PJ

Model procura speciala AGOA - PF    Model procura speciala AGOA - PJ

Bilant contabil la 31.12.2011   Buget venituri si cheltuieli 2012  

Nota de fundamentare buget venituri si cheltuieli 2012    Plan de investitii 2012 - 2013 

Nota de fundamentare la plan de investitii 2012 - 2013     Raport de gestiune al C.A. la data de 31.12.2011

Hotarare AGEA nr. 1 din data de 18.04.2012

Descarca


Nr total de actiuni  si drepturi de vot la data convocarii  AGEA

Actiuni SCIM la 09.04.2012 - DESCARCA

SCIM lista actionari la 09.04.2012 - DESCARCA

Actiuni SCIM la 14.03.2012 - DESCARCA

SCIM lista actionari la 14.03.2012 - DESCARCAPROIECT DE HOTARARE AGEA NR.1 din 18/19.04.2012

DESCARCA

RECTIFICARE LA CONVOCATOR AGEA DIN 18.04.2012 - 19.04.2012

DESCARCA

CONVOCATOR AGEA  DIN 12.03.2012 publicat  in Monitorul Oficial

DESCARCA

HOTARARE 1 DIN 4.02.2012 AGOA publicata in Monitorul Oficial

DESCARCA

CONVOCATOR AGEA 18.04.2012

Pentru a descarca documetele pe care doriti sa le vizualizati/descarcati apasati pe numele acestora.

Convocator AGEA      Nota de fundamentare        Formular de vot prin corespondenta - PJ   

Formular de vot prin corespondenta - PF      Model procura speciala - PJ      Model procura speciala - PF  


HOTARARE AGOA NR.1/14.02.2012

DESCARCA

BULETIN DE VOT pentru alegerea Consiliului de Administratie prin metoda votului cumulativ in cadrul AGOA din 14/15.02.2012

DESCARCA

Completare Convocator AGOA 14.02.2012

Completare convocator AGOA      Nota de Fundamentare


Convocator AGOA 14.02.2012

Pentru a descarca documetele pe care doriti sa le vizualizati/descarcati apasati pe numele acestora.

Convocator AGOA        Contract de administrare        Formular de vot prin corespondenta - PJ   

Formular de vot prin corespondenta - PF      Model procura speciala - PJ      Model procura speciala - PF  

Proiect de hotarare


Completare plan de investitii, Proiect hotarare AGOA si AGEA

Descarca Plan investitii           Descarca Proiect AGOA         Descarca Proiect AGEA


DECIZIA NR. 8 din data de
25.07.2011 a Consiliului de Administratie al S.C.I.M S.A.

DescarcaDECIZIA NR. 7 din data de
25.07.2011 a Consiliului de Administratie al S.C.I.M S.A.

DescarcaDECIZIA NR. 6 din data de 25.07.2011 a Consiliului de Administratie al S.C.I.M S.A.

DescarcaDECIZIA NR. 5 din data de 30.06.2011 a Consiliului de Administratie al S.C.I.M S.A.

DescarcaHotararea Nr. 2/13.05.2011 A Adunarii Generale Extraordinare A Actionarilor din S.C. SCIM S.A.


Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din S.C. S.C.I.M. S.A., legal intrunita in sedinta din 13.05.2011, cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, a hotarat urmatoarele:
1. S-a aprobat majorarea capitalului social al Societatii Comerciale SOCIETATEA DE CONSTRUCTII INSTALATII SI MONTAJ - S.A. printr-un nou aport in numerar, in suma de 2.000.000 Lei, prin emisiunea unui numar de 800.000 actiuni noi nominative, In forma dematerializata, cu o valoare nominala de 2,5 Lei, oferite spre subscriere...... descarca toata hotararea aici

Formulare Subscriere:

Formular Subscriere Persoana Juridica
Formular Subscriere Persoana Fizica

Copie Monitorul Oficial partea IV nr.1942/30.V.2011, unde a fost publicata Hotararea AGEA nr. 2/13.05.2011

"BULETIN DE VOT Pentru alegerea Consiliului de administratie prin metoda votului cumulativ in cadrul AGOA din 14/15.02.2012"
PARTENERI